SAL7728, Act: V°344.3 (311 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°344.3  
Act
Date: 1435-04-09

Transcription

2020-03-04 by Frans Feyaerts
It(em) des gelijx heeft gheert cuerinx mechtich gemaect/
janne vekeman voe(r)spreke te eysschen sijn vo(n)nisse tussche(n)/
hem en(de) de gegebruede(re) vors(creven) (et)c(etera) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt