SAL7728, Act: V°390.3 (343 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°390.3  
Act
Date: 1435-05-17

Transcription

2020-03-19 by Frans Feyaerts
It(em) want jan zoete(n) voirscr(even) mette(n) vors(creven) andriese seke(re) vorw(er)den/
gemaect en(de) aengegaen heeft van ene(n) huyse dat de selve/
andries v(er)dingt heeft te make(n) en(de) te leve(re)n aende(n) vors(creven) janne/
gelijc gelijc ii cyrograffen d(aer) elc va(n) hen beyde(n) een half/
af heeft dat claerlic begrijpe(n) Daer om eest dat vorw(er)de/
en(de) ond(er)sproke(n) is eest alse dat de vors(creven) jan gielijs de(n) vors(creven)/
andries tvoirs(creven) [huys] maect en(de) levert gelijc de cyrograffen voirs(creven)/
inhoude(n) en(de) begrijpe(n) so is dat [dan] den voirs(creven) brief van i(½)[c] peters/
te nyeute sijn sal mer waert also dat de selve jan d(aer) af/
in gebreke wa(r)e en(de) dat also niet en voldede so sal hem/
de voirs(creven) andries mette(n) vors(creven) brieve mogen behelpen om/
tot de(n) sine(n) te comen alle argelist uutgescheide(n) eis(dem)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt