SAL7728, Act: V°396.3-R°397.1 (346 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°396.3-R°397.1  
Act
Date: 1435-05-21

Transcription

2020-03-24 by Frans Feyaerts
Cond sij allen liede(n) dat henric thijs en(de) wout(er) vande(n) opborne van/
hondshem sijn come(n) in jegenwordich(ei)[t] d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestaen/
hebbe(n) genome(n) en(de) bekendt dat si genome(n) hebbe(n) vanden mombo(r)en/
en(de) meest(ere)ssen [d(er) taeffele(n)] des heylichs gheest vande(n) beghijnhove te hove bynne(n)/
loeven een boend(er) lants luttel mi(n) of meer gelege(n) inde p(ro)chie van/
opvelpe opt(er) velpercouther tussche(n) de goede des he(re)n va(n) glymez/
en(de) de goede henr(ix) beys Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van/
half merte naist ...? voirlede(n) ene(n) t(er)mijn va(n) xii ja(r)en lanc/
deen na dand(er) d(aer) na staphans volgende elcs jaers da(r)en
//
bynne(n) om achten(de)twintich molevate corens goet en(de)/
payabel d(er) mate(n) van willenb(ri)ngen [loeven] en(de) pacht van meldert/
alle ja(r)e [den voirs(creven) t(er)mijn duer(ende)] ts(in)te andries misse apostels te betale(n) en(de) tot loeve(n)/
int vors(creven) beghijnhof te leve(re)n en(de) telke(n) t(er)mijne als vervolghde/
schout En(de) is vorw(er)de dat de vors(creven) henr(ic) en(de) wout(er) b alle/
ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn duerende betale(n) en(de) gheve(n) sele(n) alle den/
tsijs en(de) co(m)mer uut de(n) vors(creven) goede(n) gaende en(de) de selve/
goede wel [en(de)] loflic [mesten] wynne(n) en(de) w(er)ve(n) gelijc hae(re)n reengenote(n)/
bove(n) en(de) benede(n) [sond(er) cost der taeffele(n) voirs(creven)] Hier wa(r)en ov(er) eisd(em)/
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt