SAL7728, Act: V°60.5-R°61.1 (50 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°60.5-R°61.1  
Act

Transcription

2015-01-05 by Inge Moris
Want jan vanden velde de jonghe sculdich en(de) belanc is/
de(n) voirs(creven) wille(m)me van holten de so(m)me van iiii[c] rijnssche/
gulden eens te gheve(n) So is vorw(er)de dat de vors(creven)
//
jan vanden velde den vors(creven) wille(m)me va(n) holte(n) vander vors(creven)/
so(m)me betalen sal jaerlex tot sinxte(n) x rijnsche gul(den) tot aen/
d(er)re tijt toe dat de vors(creven) so(m)me gelts met allen betaalt sal/
sijn Mer waert also dat kath(er)ine weduwe willems wilen/
doeyen tot mechele(n) wonende met bertelmeeus vander voert/
van live t(er) doet q(ua)me eer de vors(creven) so(m)me gelts vol betaelt wae(re)/
so is claerlic gevorwerdt dat de vors(creven) jan vand(en) velde den/
vors(creven) wille(m)me alsdan ter stont betale(n) sal de helecht vanden/
remanante dat hi dan noch vanden vors(creven) gelde sculdich sal sijn En(de)/
dand(er) helecht vande(n) selve(n) remanante sal hi jaerlex [tot sinxte(n)] met thien/
gulden te mael moge(n) betale(n) gelijc vorscr(even) steet tot aen d(er)re tijt/
dat dat volcomelic sal betaelt zijn Waert oec also dat de/
vors(creven) willem van e(n)nigen des vorscr(even) steet in gebreke wae(re) so/
sal de selve willem hem metter goedingen vorscr(even) moge(n) behelpen/
om hem betaelt te werde(n) des hem dan gevallen sijn sal En(de)/
so wanneer de vors(creven) willem al betaelt sal wesen vand(er) so(m)men/
gelts voirscr(even) so is claerlic ond(er)sproken dat de vors(creven) goedinge/
te nyeute sal zijn en(de) van negheenre w(er)den alle argelist hier in/
uutgesloten lomb(ar)t boys aug(usti) xxiiii/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus