SAL7728, Act: V°85.2,R°86.1 (83 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°85.2,R°86.1  
Act
Date: 1434-09-16

Transcription

2019-10-17 by Frans Feyaerts
Het sijn comen in recht voe(r) meye(r) ende scepen(en) va(n) loeven/
inde banc aldaer gielijs vande(n) opberghe die na den/
recht d(er) stat van loeven comen ende geleydt es tot den/
goeden coenraets goedenoy sijns oems in deen side/
en(de) henric goedenoy er nat(ur)lic soen jans wilen goedenoy/
brued(er) des voirs(creven) coenraets en(de) joes de becke(re) swagher/
des vors(creven) henrics goedenoy die na den vors(creven) rechte d(er) stat/
van loeven come(n) en(de) geleydt sijn tot den goeden des selfs/
wilen jans goedenoy in dande(re) alse vanden goeden hier/
na bescreve(n) yerst [va(n)] vijf dachmael lants gelege(n) inde p(ro)chie/
van wambeke op steenberch int ov(er)dorp tussche(n) de goede/
henrics keghel en(de) de goede gielijs de clerc It(em) een/
half boender lants geleg(en) ald(aer) tussche(n) de vors(creven) vijf/
dachmael lants en(de) de cattestrate It(em) vier dachwant/
lants gelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede des vors(creven)/
gielijs clercs en(de) de goede wouter maes It(em) een boend(er)/
eeusels en(de) een half boend(er) lants daer neve(n) gelege(n)/
ald(aer) tussche(n) de goede claes vanden plassche en(de) de vors(creven)/
cattestrate It(em) een dachwant lants gelege(n) ald(aer) opte(n)/
harscot? tussche(n) de goede des godshuys van boserisacken?
//
en(de) comende metten eynde aende heytstrate In welken gedinghe/
de vors(creven) gielijs vanden opberghe openbaerlic thoende dat peter/
wilen de coker de vors(creven) goede v(er)creegh bi lijsbetten wile(n) sine(n) wive/
en(de) dat hi voe(r) uut starf als uut sine(n) erf leengoeden en(de) dat de vors(creven)/
wile(n) lijsbeth sijn wijf die goede bleef houdende tot haerre tocht/
en(de) thoende noch voert de selve gielijs dat de vors(creven) coenraet sijn oem/
witt wilen peter de coker wettich oem was des vors(creven) coenraets/
en(de) dat de selve coenraet de vors(creven) goede eer en(de) voe(r) na doet/
der tochterssen voirscr(even) als oir en(de) erfgenaem voe(r) de(n) he(re) vande(n)/
leene ontfaen hadde (et)c(etera) It(em) thoende noch de vors(creven) gielijs dat/
de vors(creven) wile(n) jan goedenoy ende coenraet goedenoy wettighe ghe/
bruede(re) wa(r)en daer ten eynde de scepen(en) van loeven wijsden/
voe(r) een vonnisse dat den vors(creven) gielijse vande(n) opberghe en(de) sinen/
beleyde de vors(creven) goede volge(n) selen also v(er)re alst noch voe(r)/
scepen(en) van loeve(n) come(n) es cor(am) lombart borchove(n) kersmake(re)/
vynck voshem septembr(is) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils , Greet Stevens , Jos Jonckheer , Greet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt