SAL7728, Act: V°87.3-R°88.1 (85 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°87.3-R°88.1  
Act
Date: 1434-09-22

Transcription

2019-10-16 by Frans Feyaerts
Consend sij allen lieden want peter van nethen(e) anderwile/
gecocht en(de) gecregen heeft jeghen janne hoet van mechlen vijftich/
cronen d(er) mu(n)ten sconincs van vrancrijc goet van goude en(de) gerecht/
van gewichte [erfrenten] op de goede van laethem en(de) van scheplaken daer/
aff de voirs(creven) peter guedinghe voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven/
bij janne wilen van wet(er)beke den pape diemen hiet van weter/
beke die totten voirs(creven) goeden geleidt was ontfaen heeft In/
welker vurw(er)den vanden v(er)crigen der voirs(creven) erfrenten ghevurweert/
en(de) ondersproken was dat de voirs(creven) wilen jan hoet jan wilen/
de pape en(de) jan van laethem soen daneels wilen van laethem/
oft deen van hen de voirs(creven) renten souden oft soude moghen lossen/
en(de) quiten so wa(n)neert hen oft hem genuechde (et)c(etera) Daer
//
om eest dat de voirs(creven) jan van laethem comen es voer scepen(en) van loven/
ende heeft bekent en(de) verlijdt ope(n)bairlic voer hem sijn erven en(de)/
nacomelingen dat hem de voirs(creven) peter van nethen(e) vander voirs(creven) qui/
tinghen volcomelic genoech gedaen heeft daer aff den selven pete(re)n/
sijn oer erven en(de) nacomelingen voer hem sijn oer erfg(ename) en(de) nac(omelingen)/
en(de) voer ene(n)yegelike(n) dien dat aengaen mach en(de) oec de voirs(creven)/
renten volcomelic quijtscelden(de) en(de) heeft geloeft de selve jan van/
laethem den voirs(creven) pete(re)n [vander voirs(creven) quitinghen] jegen ene(n)yegelike recht warant tsijne/
cor(am) lomb(ar)t voshem sept(embris) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt