SAL7728, Act: V°93.1 (94 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°93.1  
Act
Date: 1434-10-02

Transcription

2019-10-25 by Frans Feyaerts
Cond sij allen lieden dat philips van madeghem in jegenwordich(ei)t/
d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestaen heeft geconsenteert voe(r) hem en(de) voe(r) sijn/
erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) janne va(n) raetshove(n) den jongen en(de) sinen/
nacomelinge(n) dat hi tot ewige(n) dage(n) de wijne comende van drie/
vierdelen wijngarts gehete(n) den cleyne(n) wijngart gelege(n) inde p(ro)chie/
van grymb(er)ghen aenden sedighenb(er)ch? perssen sal mogen inde/
persse des vors(creven) philips gelege(n) int hof te tommen sond(er) e(n)nich/
persrecht d(aer) af te geven en(de) dat de selve philips den vors(creven) janne/
en(de) sine(n) nacomelinge(n) daer toe cupen lenen en(de) leve(re)n sal sond(er) argelist/
Oec heeft noch voert geloeft de vors(creven) philips voe(r) hem en(de) sine/
nacomel(ingen) dat hi jaerlix gelde(n) en(de) betale(n) sal de twee derde gedeelte/
van viii sacken rogs d(er) mate(n) van bruessel jaerlex lijfpensien/
staende ten live joffr(ouwe) belen houwemans beghine die de selve/
joffr(ouwe) bele heeft en(de) houdende is aen en(de) op de goede van/
sciplake(n) jans van raetshoven inde prochie va(n) gry(m)b(er)ghen gelege(n)/
lomb(ar)t kersmake(re) octobr(is) s(e)c(un)da
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt