SAL7729, Act: R°130.1 (123 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°130.1  
Act
Date: 1435-10-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-03 by kristiaan magnus
Van gobbele(n) wijd(er) straeszen en(de) willem(me) kuylart/
Item want opden dach van huden voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
inde banc aldair in rechte come(n) sijn willem kuylart van colen/
in deen zijde ende gobbelen wijder straeszen van colen in dande(re)/
Dair de voirs(creven) willem een aensprake gedaen heeft tot den voirscr(even)/
gobbelen seggende dat sybert bode inder vriesen gassen zo colen/
ende de voirs(creven) gobbelen te samen tege(n) hem gecocht hadde acht/
festeyne(n) doeke om xxxvi rijnscher gulden(en) dair voer de voirs(creven)/
gobbelen hem geloeft hadde tghelt te betalen en(de) dat wair/
wae(re) dat gaff h de voirs(creven) wille(m) den voirs(creven) gobbele(n) te gode/
en(de) tsijnre eedt Op dwelck de voirs(creven) gobbelen dede verant/
werden dat wair wae(re) dat hij dair bij en(de) aen was dair de/
voirs(creven) sybert de voirs(creven) viii doecke jege(n) den voirs(creven) willem(me) cochte/
Mer dat hij dair voe(r) niet en sprack noch dat hij hem d(aer)/
aff gheen geloften gedaen en hadde en(de) dat hij den voirs(creven) wille(m)/
d(aer) af niet sculdich en wae(r) dair voi(r) boet hij sijne(n) eedt/
Op dwelc de meye(r) van loven(e) maende de scepen(en) van lov(en)/
die wijsden voir een vo(n)nisse soe wair de voirs(creven) gobbelen donscout/
dede gelijc hij gebode(n) hadde dat hij d(aer) mede gestaen soude Dair/
op deselve gobbelen sijn onschout dede soe dat de voirs(creven) wille(m)/
wed(er) dede replice(re)n en(de) verhalen dat de voirs(creven) gobbelen de voirs(creven)/
onscout niet gedaen en hadde gelijc als hij gebode(n) hadde Soe/
dat de scepen(en) wed(er) d(aer)op gemaent worden die dair op clair/
den met den vo(n)nisse dat de selve gobbelijn met d(er) voirs(creven)/
onschout gestaen soude pynnoc abs(oloens) calstr(is) wit(te)[ma(n)] hug(ar)den/
velde naen oct(obris) xx[a] a(n)no xxxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick