SAL7729, Act: R°136.3 (130 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°136.3  
Act
Date: 1435-10-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-02 by kristiaan magnus
Van pete(re)n cluppel/
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) inde banck/
aldair henric vanden bossche vorste(r) van loven(e) die nae den rechte der/
stat van loeven(e) come(n) en(de) geleidt is tot den goeden peters cluppels/
des jonghen in deen zijde ende de mo(m)boe(re)n vand(er) fabriken en(de) vande(n)/
heylege(n)gheeste vand(er) kerken van waenrode in dande(re) Dair de voirs(creven) henr(ic) vande(n)/
bossche versocht datme(n) hem houde(n) woude in een dachmael lands gelege(n)/
inde p(ro)chie van becke(n)voirt op tvelt datme(n) heet hollant tusschen de/
goede jans ivete(n) ende jans vond(er)man dair aen dat hem de voirs(creven) mo(m)boe(re)n/
ongebruyc deden Alsoe dat in beyden sijden aensprake en(de) antwerde en(de)/
oec thoenisse bijden voirs(creven) henr(icke) vande(n) bossche geleidt worden ende be/
sunder van ene(n) segghen dat gheseeght en(de) uutgesproken was vande(n)/
goede(n) willems wilen dyllen zweer des voirs(creven) wille(m) cluppels Op/
dwelc ten eynde de meye(r) van loeven(e) maende de scepen(en) van loeven(e)/
die wijsden voir een vo(n)nisse dat de henr(ic) vande(n) bossche voirs(creven) vande(n)/
voirs(creven) goede(n) blive(n) soude in sijne(n) beleyde cor(am) pynnoc abs(oloens) w calst(ris)/
wit(te)[ma(n)] hug(ar)de(n) naen oct(obris) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick