SAL7729, Act: R°138.2-V°138.1 (134 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°138.2-V°138.1  
Act
Date: 1435-10-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) geresen was tussche(n) wille(m)me/
vanden winkele in deen side en(de) stas greven in dande(re) die beyde na de(n)/
rechte d(er) stat va(n) loeve(n) geleydt zijn tot de(n) goede(n) willems vos vander/
nuw(er)capelle(n) alse vanden goede(n) renten en(de) beweynde d(er) selv(er) goede de welke/
de vors(creven) willem en(de) stas d(aer) af underlinge(n) gehadt en(de) gehanteert hebben/
So sijn de selve p(ar)tijen des come(n) voe(r) scepen(en) van loeve(n) en(de) hebbe(n) hen vanden/
vanden vors(creven) stote gekeert v(er)bonde(n) en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) vriendelike/
yffene(re)n te wete(n) de vors(creven) willem vanden winkele in janne van udekem en(de)/
janne symoens dieme(n) heet daneels en(de) de vors(creven) stas greve(n) in wille(m)me/
vande(n) poele en(de) woute(re)n hoze Gelovende de vors(creven) p(ar)tijen vast en(de) gestedech/
te houden so wes de vors(creven) segge(re)n vande(n) stote voirscr(even) eendrechtichlic/
segge(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sele(n) Dat gedaen de voirgh(enoemde) segge(re)n sijn come(n) in/
jegenwordicheyt d(er) scepen(en) van loeve(n) en(de) hebben hae(r) segge(n) vande(n) sake(n)/
v ae(n)gheruert eendrechtichlic uutgesproke(n) en(de) gep(ro)nu(n)tieert ind(er) manie(re)n/
hier na volgende Inden yersten dat de vors(creven) stas de(n) vors(creven) wille(m)me/
vanden winkele de brieve vande(n) vors(creven) beleyde mette(n) scoutbrieve/
ter stont ov(er)gheven sal en(de) dat de selve willem tgebruyck en(de)/
p(ro)fijt vanden voirs(creven) goede(n) hebbe(n) sal also langhe als lijsbeth wijf/
des vors(creven) willems svos leven sal op also dat hi d(er) selv(er) lijsbette(n)/
hae(r) leefdaghe lanc houden sal in sine(n) cost en(de) hae(r) haer noetdorst/
gheven en(de) dat de vors(creven) goede na doet d(er) selv(er) lijsbetten gaen/
selen daer sij sculdech sijn te gaen Ite(m) is hae(r) segghen want/
/ de vors(creven) willem vanden winkele d(er) vors(creven) lijsbette(n) hae(r) leefdaghe/
lanc houden moet dat de vors(creven) stas op dat de selve lijsbeth/
meer dan twee leeft de(n) vors(creven) wille(m)me hant en(de) mont leve(n) sal/
om mette(n) beleyde vors(creven) op de vors(creven) goede te v(er)cope(n) ii gulden/
erflic en(de) tghelt d(aer) af comende sal de selve willem alleen/
hebben en(de) heffen om d(er) vors(creven) lijsbette(n) voert d(aer) mede te houden/
Voert is hae(r) segghe(n) want de vors(creven) willem vande(n) winkele/
henricke en(de) wille(m)me streecma(n) gebruede(re)n sculdech is xx g(ri)pen/
uut ocsuyn vanden vors(creven) goeden dat de vors(creven) stas sgreve(n) die/
betale(n) sal en(de) de(n) vors(creven) wille(m)me vanden winkele d(aer) af/
aende de selve twee gebrueders scadeloes en(de) co(m)merloes ontheffen/
En(de) des sal de selve stas hebbe(n) x grijpen die de vors(creven)/
jan symoens vande(n) houwe van ene(n) boschelke(n) toebehoe(re)nde de(n)/
goeden voirscr(even) gelege(n) ter nuwer capellen die(n) hi jege(n) den/
vors(creven) wille(m)me en(de) stasse gecocht heeft te betale(n) te sente/
mertens misse naest comende Voert is hae(r) seggen dat/
de vors(creven) stas sgreven quijt los vri en(de) ongehouden zijn sal/
van alle(n) scouden en(de) lasten die hem toecomen mochten uut/
ocsuyn en(de) van weghen d(er) vors(creven) goede uutgenome(n) waert/
dat last oft scade q(ua)me van e(n)nigen goeden sijn vande(n) goede(n)/
voe(r)ghenoemt mette(n) vors(creven) beleyde v(er)cocht en(de) gegoedt hebbe(n)/
e(n)nige(n) p(er)sone wie sij sijn dat de voirg(enoemde) willem vande(n)/
winkele en(de) stas sgreven dien scade en(de) last te gelijc/
draghe(n) en(de) oprichten selen sond(er) argelist calstr(is)/
witteman octobr(is) xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick