SAL7729, Act: R°152.1 (143 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°152.1  
Act
Date: 1435-11-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Item gheert vanden ey de molde(re) die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) beleidt is tot den goeden joffrouwe magriete(n) wedewe gheerts/
wilen vande(n) eynde es come(n) in jegewoirdich(eit) der scepen(en) van loven(e) ende/
heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hij gegheve(n) heeft pete(re)n vanden dyke van/
houtve(n)ne de hoeve van wickevorst met hoe(re)n toebehoirte(n) gelege(n) te wicke/
vorst gelijc jan wilen van wickevorst die aldair te houde(n) plach Te/
houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn/
van tween jae(re)n langc deen nae dand(er) sonder middel volgende/
elx jairs dae(re)n bynne(n) voir xii mudde rogs goet en(de) payabel der/
mate(n) van he(re)nthals tsente andries misse apostels te betale(n) ende/
op een mile nae tot he(re)nthals te leve(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde ende telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout ende oec om xxviii/
arnhemsche gul(den) van goude goet ende gheeve Te betale(n) te wete(n) seve(n)/
gu(den) d(aer) af ts(in)t jans misse baptisten en(de) [dander] xxi dair af tot alreheylige(n)misse/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout/
It(em) es vorwairde dat de voirs(creven) wynne alle jair den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
betale(n) sal alle den tsijs en(de) co(m)mer uut den voirs(creven) goeden gaende ten/
behoirleke(n) tide sond(er) afsslach vand(er) voirs(creven) so(m)men It(em) es noch voirwarde/
dat de voirs(creven) wynne noch den voirs(creven) gheerde jairlix betale(n) sal tot/
sint andries misse (½) mudde raepsaets goet en(de) payabel ende/
sesse capuyne It(em) sal de voirs(creven) gheert hebbe(n) half doeft opte voirs(creven)/
goede jairlix wasse(n)de ende dies sal de selve gheert ene(n) knape/
sette(n) diet selve oeft sal helpe(n) lesen den welke(n) de wynne dae(re)n/
tusscen den montcost gheve(n) sal en(de) tselve oeft en(de) raepsaet tot/
he(re)nthals leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) gheerde alle/
jair den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde een corweye tot loven(e) doen It(em) en/
mach de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine niet/
hoirvruchte(n) noch ontaerden It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede/
wel en(de) loflic beheyme(n) [en(de) beheymt late(n) te sijnen afsceiden] en(de) de huyse vander voirs(creven) hoeve(n) houden van/
wande en(de) van dake in goede(n) state It(em) wairt also dat de voirs(creven) gheert/
aen de voirs(creven) huyse van nuws yet dade ty(m)me(re)n soe es vorwerde dat/
de voirs(creven) wynne den wercliede(n) d(aer)af den cost gheve(n) sal en(de) gheert/
sal de dachue(re)n betalen Item mach de voirs(creven) wynne opte voirs(creven) goede/
houde(n) [houwen] in redelicheiden bachuyt bachout en(de) dat heymsel en(de) dat houwe(n)/
op struynceyken en(de) weechout Ende dese vorw(er)de(n) (et)c(etera) hug(ar)de(n)/
naen nove(m)br(is) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick