SAL7729, Act: R°202.4-V°202.1 (181 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°202.4-V°202.1  
Act
Date: 1435-12-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Item jonck(er) daneel van boechout in jegewoirdich(eit) der scepen(en) van/
loven(e) gestaen heeft geloeft dat hij alsulken xxiiii peters der mu(n)te(n)/
van loven(e) vande(n) slage h(er)toge philips van bourg(oignen) en(de) van brab(ant)/
(et)c(etera) jairlek(er) en(de) erflek(er) rente(n) die h(er) willem van assche proefst van/
loven(e) jairlix en(de) erflic heeft opte goede voirscr(even) ghijsbrechts vander/
keelen die te lossen en(de) te quite(n) staen gelijc scepen(en) brieve van/
loven(e) dair op gemaect dat clairlic begripe(n) ende uutwisen dat/
lossen en(de) afquite(n) sal van nu sent jans misse naestcomen(de) bynne(n)/
tween jae(re)n d(aer) nae sond(er) middel volgen(de) also dat de goede/
voirscr(even) dair af geheelic en(de) al ontslagen ontlast en(de) ongehouden/
sellen sijn Ende es clairlic gevorwart soe dat de voirs(creven) jonck(er)/
/ daneel van boechout van alsulken xxiiii peters d(er) mu(n)ten/
voirs(creven) die h oec erflek(er) renten die hij vercrege(n) heeft/
op de goede voirscr(even) niet eer heffen noch boe(re)n en sal ten sij/
dat hij yerst ende te voe(re)n de voirs(creven) xxiiii peters inder/
maten als voirs(creven) es ter goeder meyni(n)ghen en(de) sonder argelist/
afgequijt sal hebben hug(ar)de(n) naen dec(embris) penul(tima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick