SAL7729, Act: R°217.2 (191 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°217.2  
Act
Date: 1436-01-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
It(em) willem van evershoet natuerlic [soen] kerstiaens wilen van ev(er)shoet/
in jegenwordich(ei)[t] d(er) scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft geloeft dat/
hi met alsulke(n) beleydt brieve d(aer) mede hi comen en(de) geleydt is/
tot de(n) goede(n) des selfs wilen kerstiaens zijns vad(er)s voldoen sal den/
uut(er)sten wille des vors(creven) kerstiaens zijns vad(er)s absoloens wittema(n) ja(nuarii) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Date: 1436-11-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
It(em) bessele van ev(er)shoet heeft gekent voir scepen(en) van loven(e) dat wille(m) ev(er)shoet hoir voldaen heeft van/
alsulke(n) testame(n)te als (christ)iaen ev(er)shoet hoir gemaect heeft en(de) geco(n)senteert de voirs(creven) gelofte te nieute/
te laten doen [so verre als hoir die aengaet] kersmak(ere) smet no(vem)[br(is)] xi in sca(mp)no xiiii[c] xxxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick