SAL7729, Act: R°222.2-V°222.1 (196 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°222.2-V°222.1  
Act
Date: 1436-01-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Van janne van oerbeke/
henrix soen/
Item want alsoe es dat anderwile de raet vander stat van loven(e)/
getermineert heeft voir reden ende recht van alsulken beleidtbrieve/
dair mede arnt de pape come(n) ende geleidt was tot den goede(n)/
jans wilen de hollande(re) dat de voirs(creven) aert de pape met de(n)/
voirs(creven) beleitbrieve niet werken en soude op de goede dair om/
doen de questie was gelijc de voirs(creven) t(er)minacie dat int langhe/
begrijpt ende inne heeft die geregistreert steet int boeck/
van xxxi vii daghe in merte ende deser t(er)minacien niet/
wederstaende s de p(ro)chiaen vand(er) biest en(de) jan vanden dale/
/ hen met den scoutbrieve dair mede de voirs(creven) aert de pape/
voe(r) hadde doen leyden tot den goede(n) des voirs(creven) jans hollande(re)/
wed(er) van yerst deden leyden tot den goeden voir geruert/
dair mede beyde de p(ar)tien voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) int recht quame(n) enen yegeliken van hen sijn recht/
en(de) besceidt aldair opdoende en(de) allige(re)nde Ende dat aen/
gehoirt de scepen(en) van loeven(e) bij hoe(re)n vo(n)nisse mids der/
voirs(creven) t(er)minacien de saken stelden en(de) remitteerde(n) inden/
raide vand(er) stat Dair mede om eest dat de raet vand(er)/
stat aengehoirt aensprake en(de) verantwerde(n) van beyde(n) den/
p(ar)tien gelijc hen de scepen(en) van loven(e) dat bijbrachte(n) geter/
mineert heeft voir reden ende recht dat sij bliven bijder/
yerster t(er)minacien voirgeruert in pleno consilio ja(nuarii) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick