SAL7729, Act: R°243.3-V°243.1 (206 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°243.3-V°243.1  
Act
Date: 1436-01-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Van g(er)truden vanden opstalle/
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) inde banck aldair/
gielijs roetbart in deen zijde ende gheertrudt vanden opstalle in dande(re)/
dair de voirs(creven) gielijs een aensprake dede tot der voirs(creven) g(er)truden segge(n)de dat de/
selve g(er)trudt uutgegeve(n) en(de) openbairlic geseeght hadde dat de vors(creven) gielijs/
hae(r) ghemordbrant hadde met alrehande woerde(n) die de vors(creven) gielijs daer/
toe noch meer dede segge(n) Dair af hi hem thoe(n)nisse en(de) waerheyden v(er)mat/
seggen(de) so waer hi dat gethoene(n) const dat de voirs(creven) g(er)truyt hem d(aer)/
af te bet(er)nissen doen soude ene(n) wech in cyp(er)s en(de) ii weghe te romen/
of alsulke(n) bet(er)nissen als de scepen(en) wijsen souden Daer op dat de vors(creven)/
g(er)truyt hae(r) met hae(re)n gelev(er)den voirspreke v(er)antw(er)de seggende dat wae(r)/
wae(re) dat bartelmeeus adelen van wildebroeck die geleydt is tot de(n)/
haeflike(n) goeden des vors(creven) gielijs roetbarts hae(r) tot loeven voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) ald(aer) in hadde doen scriven o(m)me int recht te comen van sek(e)re/
haven die de voirs(creven) bartolmeeus meyndde en(de) seyde dat de vors(creven)/
geertruydt hem ongebruyck maecte vand(er) have(n) des vors(creven) gielijs dair/
af de dach was op en sat(er)daghe lest leden te mistide Tot welken/
daghe de vors(creven) g(er)truydt qua(m) also dat doen de vors(creven) gielijs roetbaert/
der vors(creven) g(er)truden tot loeven dede(n) hachte(n) en(de) houden sond(er) hae(r) vanden/
vors(creven) bartelmeeuse ocht vande(n) vors(creven) gielise aengesproke(n) te w(er)den van/
e(n)nig(er) haven daer voe(r) datsij ingescreve(n) was En(de) want nu de vors(creven)/
gielijs der selver g(er)truyden vande(n) sake(n) vors(creven) aengesproke(n) hadde d(aer) af/
si niet bescreven en was noch ghene(n) dach en hadde So seeght/
sij dat de voirs(creven) gielijs de voirs(creven) aensprake tot hae(r) w(er)t tonrecht/
gedaen hadde ende dat si d(aer) op niet antwerden en soude/
/ ende des wae(re) si mael getroest tot de(n) wijsdo(m)me vanden scepenen/
en(de) besund(er) na den brieven die d(aer) af vand(er) stat wege(n) va(n) loeve(n) gescreve(n)/
wae(re)n op welke aensprake en(de) v(er)antw(er)de(n) de meye(r) va(n) loeve(n) maende/
de scepen(en) van loeven die wijsden voe(r) een vonnisse dat de/
voirs(creven) geertruyt vand(er) hachtinge(n) voirs(creven) costeloes ongehoude(n) sijn soude/
en(de) dat alsulke(n) aensprake als de vors(creven) gielijs tot hae(r) w(er)t gedaen/
hadde hae(r) gheen ontstade doen en sal na de brieve die de stat/
van loeven d(aer) af gescreven heeft Coram pynnoc absoloen calstris/
witteman hugarden velde naen anno xxxv januarii ulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick