SAL7729, Act: R°260.1 (223 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°260.1  
Act
Date: 1436-02-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) geport is tusschen mathijse/
ghijs dieme(n) heet van ghempe die na de(n) rechte d(er) stat van loeven/
come(n) en(de) geleydt is tot den goeden jans vanden dijck en(de) lijsbette(n) zijns/
wijfs in deen side en(de) wille(m)me peters dieme(n) heet claes van noerd(er)wijc/
brued(er) d(er) vors(creven) lijsbette(n) in dande(re) alse vand(er) deylinghe(n) die tussche(n)/
de selve p(ar)tijen gemaect is oft gemaect mach [soude] sijn vanden deylinge(n) en/
goeden die bleven sijn na en(de) vand(er) doet claes wilen peters en(de) johanne(n)/
wilen sijns wijfs vad(er) en(de) moed(er) d(er) vors(creven) lijsbette(n) en(de) willems en(de) oec na/
de doet jans wilen peters brued(er) d(er) selv(er) lijsbette(n) en(de) willems So sijn/
de voirs(creven) p(ar)tien des comen voe(r) scepen(en) va(n) loeven en(de) hebbe(n) hen vanden/
vors(creven) stote en(de) van allen ande(re)n saken die deen den ande(re)n eysschende/
mogen [mach] sijn tot opte(n) dach toe van heden gekeert en(de) gesubmitteert in/
segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te wete(n) de vors(creven) mathijs in gielise/
vand(er) voert en(de) diericke(n) vanden lare en(de) de vors(creven) willem peters/
in florijse ve(re)nluyten en(de) mychiele(n) godevarts op also dat de vors(creven)/
p(ar)tijen alle hae(r) bescheyt dwelc [dat] si [van des vors(creven) is] hebbe(n) moge(n) in e(n)nig(er) manie(re)n bringen/
selen bynnen xiiii nachte(n) naist comende biden segge(re)n voirs(creven) en(de) hen/
dat aengehoert selen de vors(creven) segge(re)n hae(r) seggen d(aer) af eendrechtichlic/
uutene(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n bynne(n) xiiii nachte(n) d(aer) naest volgende op dat sij/
des eens en(de) van accorde sijn sij(n) en(de) tevens den voirs(creven) segge(re)/
En(de) of si des niet eens of van accorde gew(er)de(n) en consten so sele(n)/
de voirg(enoemde) p(ar)tien des comen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeve(n) int/
recht ald(aer) bynne(n) acht dage(n) d(aer) na sond(er) myddel volgende gelijc sij/
nu gedaen soude(n) hebbe(n) sond(er) argelist Gelovende de vors(creven) p(ar)tijen/
vast en(de) gestedich te houden so was de vors(creven) segge(re)n vande(n) vors(creven)/
stote eendrechtichlic segge(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n selen calstr(is) abs(oloens)/
febr(uarii) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick