SAL7729, Act: R°261.1 (226 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°261.1  
Act
Date: 1436-02-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Vanden goidshuyse van gruene(n)dale/
Item het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) inde/
banck aldair brueder maes van pale co(n)vers p(ro)fes des goidshuys/
van gruene(n)dale alse p(ro)cureur en(de) macht hebbende vanden selven/
goidshuyse in deen zijde ende mychiel absoloen en(de) jan van vertrike/
die nae den rechte der stat van loven(e) beleidt sijn tot den goeden/
lijsbette(n) wedewe willems wilen van thiene(n) in dande(r) dair de voirs(creven)/
mychiel ende jan beg(er)den en(de) onder den ande(re)n yesschen van rechts wege(n)/
dat de voirs(creven) brueder maes hen bewisen woude de pande vande(n) tsijse/
die detvoirs(creven) goidshuys eyscht en(de) meyndt te hebbben op de goede/
d(er) voirs(creven) lijsbette(n) gelegen te vaelbeke inden bosch onder theerscap des/
selfs goidshuys seggende dat hij dat sculdich es te doen gemerct dat/
de pande alsulc mochte(n) sijn sij wouden den tsijs g(er)ne betale(n) sij mochte(n)/
oec alsulc sijn sy en souden den voirs(creven) goidshuyse die pande voir den/
tsijs late(n) want een quaet goet wae(re) desmen niet quijt sijn en mocht/
met meer woirden die de voirs(creven) mychiel en(de) jan inden rechte aldair/
deden seggen Dair op de voirs(creven) brueder maes dede verantwerde(n) dat/
hij hoepte nae der t(er)minacie die de stat van loven(e) dair af anderwile ge/
termineert hadde staende int boeck van xxxi seve(n) dage in mey/
dat hij des van rechts wege(n) alhier inde banck niet en soude dorven/
doen mer boet de voirs(creven) brueder maes den voirs(creven) mychiele en(de) janne van/
des voirs(creven) es alle dat te doen des hij nae shoefs recht dair onder die/
goede gelege(n) sijn sculdich sal sijn te doen hopende dair mede te/
gestaen en(de) des getroest hij hem wael svo(n)nisse Op dwelc de/
meyer van loven(e) maende de scepen(en) van loven(e) die wijsden voir/
een vo(n)nisse dat de partyen trecke(n) soude(n) inde(n) hof dair de goede/
hove(n) recht te gheve(n) en(de) te neme(n) P(rese)nt(ibus) pynnock abs(oloens) calstr(is)/
wittema(n) naen febr(uarii) xiiii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick