SAL7729, Act: R°309.3-V°309.1 (277 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°309.3-V°309.1  
Act
Date: 1436-03-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Van henricke(n) gielkens/
Tvonnisse tusschen jacob van monthenake(n) dieme(n) heet coels die/
nae den rechte der stat van loven(e) geleidt is tot he den goeden/
henrix gielkens in deen zijde ende h(er) lambrechte(n) vand(er) eyken priest(er)/
en(de) lijsbette(n) kelderma(n)s sijnre maerte(n) in dande(re) alse seke(re)n goede(n)/
h(ier) nae bescreve(n) die de voirs(creven) h(er) lambrecht ende lijsbeth den voirs(creven)/
henricke(n) gielkens in huwelek(er) vorw(er)den gegeve(n) hadde Te wete(n)/
van ene(n) eeussel gehete(n) den daelborne mette(n) wuwe(r) en(de) met sijnre/
toebehoirte(n) gelege(n) buyte(n) zichene(n) opte veste tusscen de goede der joffr(ouwe)/
vande(n) goere en(de) meest(ere)n gorde gheerts It(em) van iii huyse(n) aen een geleg(en)/
met de(n) hove(n) en(de) allen hoe(re)n toebehoirte(n) gelege(n) inde bogart strate/
tussce(n) de goede jans van loe en(de) henrix poirte(re) streckende achter/
wairt tot aen derve vande(n) beghijne(n) van zichene(n) It(em) [vande(n) derdendeel] van iii vie(re)ndeel/
[dach(mael)] beemts gelege(n) te zichene(n) int banhout tusscen de goede she(re)n/
/ van witham in deen zijde en(de) aerts van velme(n) in dande(re)/
dwelc sprinct met dair af margriete le(m)mens en(de) alijt va(n)/
eerdenborch dand(er) ii derdel houde(n)de sijn en(de) die verande(re)n en(de)/
verspringe(n) ov(er) ander jae(r) met aerde van velme(n) en(de) ja(n)ne/
van blankelair en(de) met h(er)janne rode It(em) noch van ene(n) tween/
huyse(n) en(de) hove(n) met sijnre toebehoirte(n) gelege(n) inde kerchofst(ra)te/
tussce(n) de goede mathijs van deurne en(de) ja(n)nes van guykel/
It(em) de helcht van alle der have(n) die h(er) lambrecht en(de) lijsbet/
voirs(creven) te same(n) houdende wae(re)n es gewijst met dese(n) woirde(n)/
dat de goede voirscr(even) den voirs(creven) jacob en(de) sijne(n) beleide volgen/
selen Behoudelic dien dat hem de voirs(creven) jacob als gelijc alse/
de wairheit gedrage(n) heeft Behoudelic dien dat hem de/
voirs(creven) jacob alsoe sterck maken sal dat hij de(n) voirs(creven) he(re)n lam/
brecht en(de) lijsbette(n) oec voldoen sal vand(er) huwelek(er) vorw(er)de(n)/
gelijc de wairheit oec gedrage(n) heeft pynnoc abs(oloens) wit(te)[ma(n)]/
hug(ar)de(n) velde naen m(ar)tii xxvii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick