SAL7729, Act: R°314.3 (277 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°314.3  
Act
Date: 1436-03-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-27 by kristiaan magnus
En(de) is van dese(n) lesten mudde rogs erflex pachts claerlic gevorwerdt en(de)/
ond(er)sproke(n) al eest also dat de vors(creven) joffr(ouwe) kath(er)ine d(aer) in gelijc vorscr(even) steet/
gegoedt is So is nochta(n) vorw(er)de dat si d(aer) mede niet vord(er) werken oft/
doen sal ten wae(re) dat sij oft hae(r) nacomelinge vande(n) vors(creven) iiii mudde(n) rogs/
erflex pacht oec staphans voe(r)scr(even) yet in gebreke wae(r) het wae(re) in/
al oft in deel dat si hae(r) da(n) met dese(n) mudde corens behelpen/
sal om tvors(creven) gebreck d(aer) mede te v(er)vulle(n) en(de) anders niet en(de) ter/
goed(er) meyni(n)ghen en(de) sond(er) argelist calstr(is) wit(te)[ma(n)] m(ar)tii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick