SAL7729, Act: R°82.3 (84 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°82.3  
Act
Date: 1435-09-03
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-30 by kristiaan magnus
Tvo(n)nnise tusschen goerde vande(n) g rode die na de(n) rechte d(er) stat/
va(n) loeve(n) come(n) en(de) geleydt is tot de(n) goeden reyners vanden wate(re)/
in deen side en(de) stas vand(er) ijsbeert in dande(r) vande(n) goede(n)/
des vors(creven) reyners vanden wate(re) es datmen de(n) vors(creven) goerde/
houden sal in sine(n) vors(creven) beleyde Behoudelic dien eest/
dat de vors(creven) stas hebbe(n) wilt de presentacie die de vors(creven)/
goert gep(rese)nteert heeft te wete(n) dat hi t(er) goed(er) meynige(n) op/
legge(n) woude de twee gedeelte van alle(n) de(n) coste(n) die den vors(creven)/
goerde tvors(creven) beleydt en(de) anders gecost hadde dat hi dan/
de(n) vors(creven) stas de twe gedeelte vande(n) goede(n) in sine(n) beleyde begrepe(n)/
comende vande(n) vors(creven) reyne(re)n wilt late(n) volge(n) cor(am) pynnoc/
abs(oloens) calstr(is) wittema(n) hug(ar)de(n) velde naen septe(m)br(is) t(er)cia
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick