SAL7729, Act: R°90.3 (87 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°90.3  
Act
Date: 1435-09-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by kristiaan magnus
Item daneel vande(n) wairde he(re) vande(n) eyghen (et)c(etera) es come(n)/
in jeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) van lov(en) en(de) heeft geloeft op sijn lijf en(de) op/
sijn goet en(de) op zoenbreke tsijn dat hij om gheenrehande sake(n)/
wille die geschiet sijn tussce(n) he(n) in deen zijde en(de) ja(n)ne box/
hore(n) naturlic soen h(e)r(e)n jans wilen boxhoe(re)n ridders in dande(re)/
den selve(n) h(e)r(e)n ja(n)ne ne(m)mermeer wangonst hatye veede noch/
vyantschap drage(n) en sal hem crencke(n) noch hijnde(re)n aen/
lijf noch aen goede dage(n) noch moeyen bute(n) lands/
in melio(r)i forma
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick