SAL7729, Act: R°94.3 (91 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°94.3  
Act
Date: 1435-09-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
It(em) van alsulken pontghelde alse symoen vand(er) and(er)borch he(re)/
van oplynthre gheeyscht en(de) aengesproke(n) heeft janne broekart/
en(de) gheerde ve(re)nlarien [va(n)] dat si nocht soude(n) hebbe(n) de goede/
jannes ve(re)nlarien vad(er) des vors(creven) gheerts en(de) die voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven gegoedt ende dies gelijx vande(n) co(m)mer/
va(n) x beyers gul(den) die de selve p(er)sone op de vors(creven) goede/
oec voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) gedaen hebbe(n) jannes/
symoens en(de) van dat de selve jannes symoens de vors(creven)/
x gul(den) wed(er) v(er)cocht soude hebbe(n) de(n) vors(creven) jannes ve(re)nlarien/
Es tvo(n)nisse dat de vors(creven) symoen sijn pontgelt v(er)volgen/
sal mach inde(n) hof daer de vors(creven) goede hoven cor(am)/
pynnoc abs(oloens) calstr(is) wittema(n) hug(ar)d(en) br velde naen/
des dijsdaeghs xiii dage in septemb(is)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick