SAL7729, Act: V°117.1 (114 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°117.1  
Act
Date: 1435-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-13 by kristiaan magnus
Item dierick vanden elzen en(de) jannes vande(n) kerchove secretarise/
der stat van loeven(e) in jegewoirdicheide(n) der scepen(en) van loeven(e) gestaen/
hebben gegeve(n) en(de) bekent dat sij gegheve(n) hebbe(n) janne de leeu/
wijngarde(r) wone(n)de te loven(e) [natuerlic soen henrix leeu] een vierdel wijng(ar)ts luttel myn oft meer/
gelege(n) te blidenb(er)ge inden myspele(re) int velt aen tvelt aldair neve(n)/
de wijng(ar)de die henr(ic) de leeu te pachte houden(de) es Te houde(n) te/
hebben en(de) te wynne(n) van sente m(er)tens misse [naestcomen(de)] ene(n) t(er)mijn van acht/
jae(re)n langc deen nae dand(er) sond(er) middel volgende elx jairs hie(re)n/
bynne(n) op en(de) o(m)me tderdedeel van allen den wijnne jairlix/
opten voirs(creven) wijng(ar)t wassende te wijntide te betale(n) en(de) inde persse/
van blidenb(er)ge voir dbecken uut volle(n) cupe(n) te leve(re)n alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout/
Behoudelic dat de voirs(creven) jan de leeu de thiende en(de) perssewijn/
uut vollen cuypen alle jae(re) betale(n) sal It(em) sal de voirs(creven) jan [in] den/
voirs(creven) wijng(ar)t alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde drie dage sincken/
d(aer)af dat dieric en(de) ja(n)nes voirs(creven) tderdel betale(n) sele(n) en(de) dander/
de voirs(creven) jan Voirt sal de selve jan opte(n) voirs(creven) wijng(ar)t bynnen/
den voirs(creven) t(er)mine comen alle jae(re) iii dage eerde drage(n) en(de) die/
eerde neme(n) ter mynster scade(n) d(aer)af desgelijx de voirs(creven) dieric/
en(de) ja(n)nes tderdedeel betale(n) sullen en(de) de voirs(creven) jan de tweedeel/
It(em) sal noch de voirs(creven) jan opte(n) voirs(creven) wijng(ar)t bynne(n) den voirs(creven)/
t(er)mine eenwerf iiii botvoed(er) mests vueren Voirt heeft geloeft/
de voirs(creven) jan de leeu den voirs(creven) wijngart wael en(de) loflic den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde te behoirleken tide te werken ende te hante(re)n gelijc/
sijne(n) reengenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) Ende dese voirs(creven) vorw(er)de(n)/
en(de) geloften hebbe(n) geloeft de voirs(creven) p(ar)tien malc ande(re)n vast en(de)/
gestentich te houde(n) (et)c(etera) Ende des es borge des voirs(creven) jans de/
leeu als p(ri)ncipael sculder (et)c(etera) jan de vos wijng(ar)de(r) wone(n)de inde/
heylige gheest strate pr(i)mus wit(te)[ma(n)] naen oct(obris) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick