SAL7729, Act: V°162.3 (155 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°162.3  
Act
Date: 1435-11-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-02 by kristiaan magnus
It(em) want and(er)wile henric s trappart in huweliker/
vorw(er)den gegeven heeft jasp(er) hebscaep met kath(er)inen/
sine(n) wive nat(ur)lic docht(er) des vors(creven) henric vijf mudde/
rogs d(er) mate(n) van turnhout erflex pachts op huys/
en(de) hof met alle(n) sine(n) toebehoirte(n) des selfs henr(ix) gelegen/
tot out turnhout en(de) de sake(n) also gelege(n) zijn dat de/
vors(creven) jasp(er) en(de) kath(er)ine sijn wijf hen te gad(er) niet en/
[voertt] vueghen So is v(er)drage(n) bide(n) vors(creven) henricke(n)/
trappart en(de) janne va(n) ranshem die na de(n) recht/
d(er) stat va(n) loeve(n) geleydt is tot de(n) goede(n) des selfs/
henric trapparts in deen side en(de) de(n) vors(creven) jasp(er)/
in dande(re) in dande(re) dat de vors(creven) jasp(er) tot den vors(creven)/
huyse en(de) hove m(et) sine(n) toebehoirte(n) gelijc dat [die] des de vors(creven)/
jasp(er)s ond(er)pandt vande(n) voirs(creven) vijf mudde rogs zijn
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick