SAL7729, Act: V°173.1 (161 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°173.1  
Act
Date: 1435-12-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-02 by kristiaan magnus
It(em) want joff(rouwe) aleyt van caelmont weduwe engelbrechts wilen/
vanden kerchove [en(de)] docht(er) gielijs wilen van kaelmont en(de) gielijs boem/
hae(r) swag(er) en(de) joffr(ouwe) beatrijs van kaelmont sijn wijf zust(er) d(er) selv(er) joffr(ouwe)/
aleyte(n) and(er)wijle v(er)cocht hebbe(n) gielise van musen(en) van mechele(n) de/
thiende gehete(n) van caelmont gelegen tot sente stevens woluwe/
en(de) de vors(creven) p(er)sone de(n) vors(creven) gielise d(aer) af goedinge en(de) vesticheyt/
gedaen hebben voe(r) h(ere)n janne vand(er) mee(re)n he(re) van zaventhe(m) en(de) van/
stertbeke ridde(r) en(de) sine(n) ma(n)ne(n) van leen daermen de selve thiende/
in leensche(n) rechte af houdende is en(de) [en(de)] desgelijx voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
va(n) loeven Daer om eest dat de vors(creven) gielijs boem en(de) joffr(ouwe) beatrijs/
sijn wijf come(n) zijn voe(r) scepen(en) va(n) loeven en(de) hebbe(n) bekendt en(de) v(er)lijdt/
openbairlic dat sij geheel en(de) al volle betalinghe gehadt en(de) ontfaen/
hebbe(n) vande(n) voirs(creven) gielise va(n) muysene vande(n) coep der thiende(n) vorscr(even)/
also v(er)re als dat e(n)nichsins aen hen comen mocht en(de) si d(aer) in geb/
en(de) hen
en(de) toebehoe(re)n soude het sij na de(n) rechte d(er) stat va(n) loeven/
of na den rechte vanden leene daer onder de hove vors(creven) thiende/
hoeft En(de) hebbe(n) de voirs(creven) gielijs boem en(de) joffr(ouwe) beat(ri)s sijn wijf/
de(n) vors(creven) gielise va(n) musene(n) nu als in tiden toecomende van alle de(n)/
coep d(er) vors(creven) thienden en(de) van al des hen d(aer) af sculdich was te comen/
en(de) namaels comen mach volcomelic quijtgescouden en(de) den voirs(creven) gielise/
van musen d(aer) af altijt genoech te doen sond(er) argelist Hier/
wae(re)n ov(er) abs(oloens) c calst(ris) hug(ar)den dec(embris) t(ertia)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick