SAL7729, Act: V°202.2 (182 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°202.2  
Act
Date: 1435-12-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
It(em) ghijsbrecht vander keelen soen ghijsbrechts wile(n) vander/
keele en(de) daneel de wale dieme(n) heet de h(er)toge van bruessel/
in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) gestaen hebben verhuert ende/
bekent dat sij verhuert hebben jonck(er) daneele van boechout/
de wate(re)n des voirs(creven) ghijsbrechts gelegen inde p(ro)chie te peysseghe(m)/
inde p(ro)chie van merchtene(n) omtrent den hove des selfs ghijsbr(echts)/
geheten jan buys hoff Te houden en(de) te hebben van halfmerte/
naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n langc deen nae dand(er)/
dair nae sonder middel volgende elx jaers dae(re)n bynne(n) om/
derthien tsijsgulden gelijcme(n) bynne(n) der stat van bruessel/
hie(re)n bynne(n) jairlix voir tsijsgulden betale(n) sal half te kersmisse/
ende half te sent jans misse baptisten te betale(n) den voirs(creven)/
daneele alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als/
vervolghde schout Gelove(n)de de voirs(creven) ghijsbrecht den voirs(creven)/
jonck(er) daneele vand(er) voirs(creven) hueri(n)gen tege(n) ene(n) yegeliken/
recht warant te sijn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) es ond(er)sproke(n)/
dat de voirs(creven) daneel joffr(ouwe) ma(r)ien des voirs(creven) ghijsbr(echts) wive jairlix de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde gheve(n) sal xxv carp(er)s op dat de selve joffr(ouwe) ma(r)ie int voirs(creven) hof woent/
[hug(ar)de(n) naen dec(embris) penul(tima)]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick