SAL7729, Act: V°221.4-R°222.1 (195 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°221.4-R°222.1  
Act
Date: 1436-01-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-13 by kristiaan magnus
Van janne van loeven/
Item want jan van loeven(e) van dutshole uuter prochien van cortelke/
onderwile nae den rechte der stat van loeven(e) beclaeght hadde/
janne wynter wone(n)de te dutshole voir een so(m)me van l/
gul(den) om dat de voirs(creven) jan van loven(e) beg(er)de en(de) versocht dat/
hij vande(n) voirs(creven) janne wijnter nae den rechte der stat van lov(en)/
versekert hadde moege(n) werden ende de selve jan wijnter/
op dien tijt weder beclaeghde den voirs(creven) ja(n)ne van loven(e)/
voir c gul(den) dair voe(r) hij hem nae den rechte der stat/
van loven(e) heeft [gegicht hadde ende voort] doen leyden tot den goeden des voirs(creven)/
jans van loven(e) Ende men clairlic bevonde(n) heeft dat/
/ dese zaken en(de) dit beclage(n) al toecome(n) is en(de) clairlic spruyt uut/
dien dat de voirs(creven) jan van loeven(e) vande(n) voirs(creven) ja(n)ne wynt(er) g(er)ne/
versekert geweest hadde ende niet om e(n)nichs anders rechts/
wille dat e(n)nich vanden partien deen tot den ande(re)n te seggen oft/
te vorde(re)n mocht hebben Ende oec om dat de voirs(creven) jan de/
wynter den voirs(creven) janne van loven(e) versekert heeft dair/
mede de saken volschiet sijn dair om tvoirs(creven) beclage(n) gedaen/
wairt Dair om eest dat de raet vander stat van lov(en)/
getermineert heeft voir reden ende recht dat allet/
gheen dat de voirs(creven) jan wijnter van desen stucken van/
rechts wege(n) het sij vande(n) beleide oft anders op den voirs(creven)/
janne van loven(e) en(de) sijn goede gevordert heeft dat dat/
te nyeute sijn sal ende van gheenre weerden Altoes/
behoudelic dien eest dat de voirs(creven) jan wynter den voirs(creven)/
janne van loeven(e) anders yet aenspreken wille dat hij dat/
met den rechte sal moeghe(n) doen gelijc hij dat te voe(re)n/
eer dese handeli(n)ge van rechte geschiet was soude hebben/
moegen doen In pleno consilio cor(am) roelofs loco burgim(a)g(ist)ri/
(et) voshe(m) burg(imagistro) ac pynoc calst(ris) scab(inis) (et)c(etera) ja(nuarii) xviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick