SAL7729, Act: V°284.3 (251 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°284.3  
Act
Date: 1436-03-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
It(em) want jan wilen vanden bossche sone vranx wilen/
vanden bossche wonende tot eyndbroeck met meye(r) en(de) scepen(en)/
va(n) loeven na de(n) rechte d(er) stat van loeven comen en(de) geleydt/
was tot de(n) goede(n) des vors(creven) wile(n) vranx sijns vaders en(de)/
men claerlic weet dat dat was tot sine(n) behoef en(de)/
tot behouf woute(re) vrancs lijsbette(n) (et) kath(er)inen sijnre bruede(r)/
en(de) zuste(re)n die alle kijnde(re) wae(re)n des vors(creven) wilen vranx vanden/
nabedde hoe wael nochta(n) den scepen(en) brieve van loeve vande(n)/
voirs(creven) beleyde brieve gemaect d(aer) af gheen mencie en maect/
Daer om eest dat lijsbeth weduwe des vors(creven) wile(n) jans/
vande(n) bossche die geleydt was als voe(r) en(de) jan vranx nu t(er)tijt/
hae(r) man come(n) zijn voe(r) scepen(en) va(n) loeve(n) en(de) hebbe(n) geloeft/
openbaerlic de(n) vors(creven) woute(re)n vande(n) bossche inde(n) name va(n) hem/
en(de) inde(n) name vande(n) ande(re)n die(n) dat mede aengheet dat te wat/
tide de vors(creven) p(er)sone oft hae(r) erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) [of e(n)nich van hen] des te/
doen hebbe(n) sele(n) d aen hae(r) goede die hen vande(n) vors(creven) wilen/
vrancke(n) vande(n) bossche bleven sijn het sij inde(n) rechte oft anders dat/
si hen dan sond(er) cost de(n) vors(creven) lijsbette(n) en(de) jan vranx haers mans/
mette(n) vors(creven) beleydtbrieve behulpich sele(n) sijn om hae(r) goede te/
bescudde(n) oft d(aer) af goedinghe te doen alsoet behoert/
ter goed(er) meyninge(n) en(de) sond(er) argelist eisd(em) scab(in)is
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick