SAL7729, Act: V°316.3 (281 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°316.3  
Act
Date: 1436-03-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-28 by kristiaan magnus
It(em) joffr(ouwe) magriete vorsthuys wedewe gheerts wilen van ophem/
van bruessel es come(n) in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van lov(en) ende heeft/
gegeve(n) en(de) bekent dat sij gegeve(n) heeft willem(me) vand(er) heyde(n)/
van nedervelpe de goede der voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) gelege(n) te/
nedervelpe en(de) te willeb(ri)nge(n) in wynne(n)de lande(n) helchtwyni(n)ge(n)/
en(de) viertschoef met alle(n) sijne(n) toebehoirte(n) gelijc wille(m) de/
scheepe(re) die goede aldair te pachte gehoude(n) heeft Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van halfm(er)te nu lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van/
neghen jae(re)n langc deen nae dand(er) dair nae sond(er) middel volgen(de)/
elx jairs dae(re)n bynne(n) om thien mudde rogs goet en(de) payabel/
wel bereit met wa(n)ne en(de) met vlogele(n) der mate(n) van loven(e)/
alle jae(re) te sen kersmisse te betale(n) en(de) te lov(en) te leve(re)n sond(er) der/
voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) sond(er) hoe(re)n cost den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande late(n) te sijne(n) leste(n)/
jae(r) gelijc hij die vant tsijne(n) aencome(n) en(de) tgheen des hij/
met rogge besaeit vijnt wed(er) besaeit late(n) op sijn getidege voe(re)n/
It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande bynne(n) sijne(n) voirscr(even)/
t(er)mine [eens] wel en(de) loflic ov(er)meste(n) H(ier) af sijn borge(n) des vors(ceven) wynne(n)/
als p(ri)ncipael sculde(re)n ind(divisim) b(er)thelmeeus van hasselt [scoemake(r)] ende/
gord de melte(re) wonende te ov(er)loe p(ri)mus wit(te)[ma(n)] velde/
m(ar)tii xxix
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick