SAL7729, Act: V°324.1 (289 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°324.1  
Act
Date: 1436-04-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
It(em) van alsulken stote als geweest es tusschen janne vanden broecke van/
holede in deen zijde en(de) joffr(ouwe) katline(n) vanden broecke no(n)ne p(ro)fes inden/
godshuyse van s(in)te marien dale in dande(re) alse vanden goeden die bleven/
sijn nae de doot vader en(de) moeder des voirs(creven) jans vanden broecke en(de)/
joffr(ouwe) katline(n) sijnre zuster Sijn de selve jan vande(n) broecke en(de) jan coppe(n)s/
als p(ro)curatuer des voirs(creven) godshuys inde(n) name vanden selven godshuys/
en(de) inden name vander voirs(creven) joffr(ouwe) katline(n) comen voir scepen(en) van loeve(n)/
ende sijn dair af en(de) van allen ande(re)n zaken die sij deen den ande(re)n eysschen(de)/
moigen sijn tot opten dach toe van heden [eendrechtichlic] bleven in se en(de) gesubmitteert/
in segge(re)n en(de) vrientliken yffene(re)n Te weten de voirs(creven) jan be eendrech/
tichlic
[Te wete(n)] in h(e)r(e)n henricke obrecht prioir des godshuys van bethleem/
ende in janne van ha(m)me ende hebben geloeft de voirs(creven) jan vanden broecke/
en(de) jan coppens inden name vande(n) voirs(creven) godshuyse van s(in)[te] mariendale/
en(de) joffr(ouwe) katline(n) vanden broecke vast en(de) gestentich te houden soe wes/
de voirs(creven) segge(re)n vanden voirs(creven) stote segge(n) en(de) uutdragen selen cor(am) wit(te)[ma(n)]/
hugarden sab(at)[to] post pascha
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick