SAL7729, Act: V°324.3-R°325.1 (291 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°324.3-R°325.1  
Act
Date: 1436-04-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Van bartelmeeuse en(de) janne/
madee gebruede(re)/
Item want ghescille is geweest en(de) noch is tuschen bartelmeeuse en(de) janne/
madea gebruede(re)n in deen zijde en(de) goerde en(de) bartelmeeuse van warwelle gebrue/
de(re)n in dande(re) om saken wille die tot loeve(n) op ene(n) seke(re)n dach die tussche(n)/
de voirs(creven) p(ar)tien tot loeven gehouden wart verha(n)ldelt en(de) vertalt warden/
ende dair af de voirs(creven) goert van warwelle den voirs(creven) bartelmeeuse en(de)/
janne madee gebruede(re) ze(re) vreemde en(de) wond(er)like brieve over gescreve(n)/
heeft Dair om eest dat de raet vand(er) stat van loeven ter beg(er)ten en(de)/
beden des voirs(creven) bertelmeeus en(de) jans madea gebruede(r)s aengehoert/
heeft h(e)r(e)njanne vand(er) phalizen p(ro)chiaen der kerken van s(in)te peters/
van loeve(n) en(de) janne van bolgry die opten voirs(creven) dach waren die/
bij hue(re)n eede openbairlic tuyghden dat de voirs(creven) b(er)telmeeus ende/
jan madee den voirs(creven) b(er)telmeeuse van warwelle g(er)ne v en(de) vriendelic/
hadde(n) willen aenhoeren en(de) hen antworden op den eysch schout en(de)/
punten die sij hen in huers selfs p(er)sone geloeft oft sculdich hadde(n)/
/ moigen sijn maer om dat de voirs(creven) bertelmeeus van warwelle schout/
en(de) saken eysschen woude die mychiel wilen madea sculdich soude/
geweest hebben Soe en wouden de voirs(creven) bertelmeeus en(de) jan madee/
dair op niet antworden noch dat aenhoe(re)n want den dach alsoe niet/
opgenomen en was Istud se(cundu)m e(st) in pleno consilio feria sexta post festu(m)/
pasche
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick