SAL7729, Act: V°381.3 (335 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°381.3  
Act
Date: 1436-05-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-08 by kristiaan magnus
It(em) voirt es ov(er)dragen en(de) geslote(n) dat tgelt vande(n) voirs(creven) goede(n) come(n)de/
te wete(n) xxxv[c] gul(den) peters come(n) sal in hande(n) wouters vand(er) noot/
borg(er)meest(er)s te bruessel en(de) wouters pypenpoy dwelc gelt giel(ijs)/
vand(er) beke gelove(n) sal te verantw(er)de(n) voir scepen(en) van loven(e) inder/
stat wissel van bruessel te seynde(n) om d(aer) mede af te legghen/
zeker rente(n) die de voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griet en(de) anthonijs hoir soen op/
so(m)mege van hoe(re)n goede(n) vercocht hebben Te wete(n) aen sente loy/
te bruessel xv love(n)sce peters erflic die ter quiti(n)ge(n) staen den/
pe(n)ninck met xx It(em) noch xxv rijnsce gul(den) erflic ter q(ui)ti(n)ge(n)/
den pe(n)ninck met xxii It(em) noch xc gul(den) crone(n) lijftochten aen/
katline(n) ghisels aen ja(n)ne vande(n) broeke oft ja(n)ne de meye(r) ende/
aen de kijnde(re) van post die ter quiti(n)gen staen den pe(n)ninck/
met thiene(n) Ende soe wes dae(re)n bove(n) vand(er) voirs(creven) so(m)men overt/
datme(n) dair mede betale(n) sal alle de wittige schout die de voirs(creven)/
anthonijs sculdich es aen alrehande p(er)sone de welke de selve/
anthonis in gescrifte ov(er)gheve(n) sal ende soe wes dae(re)n bove(n) overt/
datme(n) dair mede lijftocht cope(n) sal op des voirs(creven) anthonijs kijnde(rs)/
live behoudelic de vader sijn heffen cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Date: 1436-06-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-08 by kristiaan magnus
Dit gelt/
heeft giel(ijs)/
vand(er) beke/
geloeft in/
des(er) vuege(n)/
te verant/
werden/
cor(am) abs(oloens)/
calstr(is)/
junii xiii/
a(n)no xxxvi/
et exin(de) p(ro)m(i)s(i)[t]/
ar(noldus) minssche/
ip(su)m inde(m)pne(m)/
relevare/
cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick