SAL7729, Act: V°69.2 (68 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°69.2  
Act
Date: 1435-08-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
It(em) symone six van leeuwe doet gebieden iii guld(en)/
te weten iii oude scilde voe(r) iiii gulden gereke(n)t/
xii d(enieren) en(de) iiii cap(uynen) jaerlik(er) re en(de) erflik(er) rente(n) en(de)/
int chijns ten beterlike(n) tiden te betale(n) (et)c(etera) aen en(de) op/
ene(n) beempt ene(n) s beempt gelege(n) bi helre(n) gords/
grete(n) tussche(n) de goede de h(er)strate aldaer gaende/
te outsbeke arnt en(de) henr(ix) van hulberge(n)/
welke(n) chijs de vors(creven) arnt v(er)crege(n) heeft jege(n)/
hem voe(r) een(e) guedinge d(aer)aff ontfaen voe(r) hoff en(de)/
he(re) d(aer) men de vors(creven) goede afhoudende is of
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick