SAL7730, Akte: R°242.1 (234 van 429)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°242.1  
Act
Datum: 1437-01-24

Transcriptie

2019-01-10 door Yves Sergeant
Van hubrechten schelkens/
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) inde banck aldair/
reyne(r) hoelaers die naeden rechte der stat van loven(en) comen en(de) geleidt is/
tot den goeden jan schelkens soen peters wilen schelkens bastarts in deen/
zijde en(de) hubrecht schelkens soen wouters wilen schelkens natuerlic/
brueder des voirs(creven) wilen peters in dande(re) dair de voirs(creven) reyne(r) hoelaers/
dede lesen den beleidtbrief vande(n) voirs(creven) beleide versuekende datme(n) hem houde(n)/
woude in xxx roeden wijng(ar)ts oft dair omtrent gelege(n) te langdorp/
ond(er) theerscap des he(re)n vander rivie(re)n bove(n) den willige(n)put tusscen/
de goede henrix robbijns en(de) de goede des voirs(creven) hubrechts schelkens/
Alsoe dat ter stont de voirs(creven) hubrecht een aensprake dede tot den voirs(creven)/
goede(n) seggende onder den ande(re)n dat de voirs(creven) jan schelkens de voirs(creven)/
goede anderwile vercocht hadde henricke(n) schelkens dair af hij sijn naer/
derscap geboden hadde hoepte en(de) meynde bij veel redene(n) en(de) bij seke(re)n/
thoenis dat hij dair nae dede dat hem sijn naerderscap volge(n) soude/
Dair op dat hem de voirs(creven) reyne(r) hoelairs verantwerde meyne(n)de dat hem/
de voirs(creven) aensprake gheen onstade doen en soude gemerct dat hij oec sijn/
naerderscap geboden hadde en(de) dat hij den [ver]cooper van wittigen bedde/
also nae wae(r) als de voirs(creven) hubrecht seggende onder den ande(re)n mede/
dat de voirs(creven) peter schelkens en(de) g(er)truyde shertoge(n) sijn wijf de voirs(creven) goede/
vercregen in hoe(re)n geheelen stoele des hij hem vermat te thoene(n) dair/
af hij niet en volquam en(de) meynde mids dien en(de) mids meer ande(re)n/
reden(en) die hij noch dair toe seggen dede dat hem sijn naerderscap inde/
voirs(creven) goede volgen sal Alsoe dat ten eynde de meyer van loven(en) maende/
de scepen(en) van loven(en) die wijsden voir een vonnisse nae aensprake nae/
verantwerden nae thoenis en(de) nae al dats voir hen come(n) was dat/
den voirs(creven) hubrecht schelkens inde voirs(creven) goede sijn naerderscap volgen sal/
kersmak(ere) roelofs .. ov(er)wynge iunior smet ja(nuarii) xxiiii
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-02-03 door xavier delacourt