SAL7730, Act: R°256.6-V°256.1 (249 of 429)
Search Act
previous | next
Act R°256.6-V°256.1  
Act
Date: 1437-02-07

Transcription

2019-03-05 by Yves Sergeant
Van h(e)re(n) janne de/
ke(m)me(re) priestere canonick/
van sente jans te diest/
Item na dat voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) uut saken/
en(de) vo(n)nissen die bid(er) bi en(de) voe(r) de scepen(en) van caggevenne/
gedaen geschiet en(de) gewijst sijn tusschen h(e)re(n) janne de/
ke(m)me(re) prieste(r) in deen zijde en(de) janne hellespiegel van/
diest in dande(re) van tween goede(n) gulden(en) hellingen erflik(er)/
renten die de voirs(creven) h(er) jan de ke(m)me(re) hadde en(de) eysschende/
was op seke(re) pande toebehoe(re)nde den voirs(creven) janne helle/
spiegel gelegen ond(er) de banck van caggevenne inde vetter/
beemde So heeft na aensprake en(de) na verantwerden
//
ende na tgheen dat de scepen(en) van loeven(en) in beyde zijden/
vanden voirs(creven) p(ar)tien verhoert hadden en(de) besunder na den/
claernissen dat dair af geschiet was voir scepen(en) van caggeve(n)ne/
gelijc ene(n) scepen(en) brief dat inhielt tvonnis der scepen(en)/
van loeven(en) gewijst de p(ar)tien hier af te staen ter taxacien/
en(de) ten prijse vanden geswoe(re)n wissele(r) d(er) stat van loeve(n)/
welc wissele(r) uut vervolghe vanden voirs(creven) vo(n)nisse comen/
es voir den burg(er)meester scepen(en) en(de) raide der stat van loeve(n)/
de(n) voirs(creven) gulden hellinc te deser tijt taxe(re)nde en(de) prijsende/
biden eede die hij ter stat tot sijne(n) ambacht gedaen/
hadde weert sijnde ene(n) guldene(n) saluyt in vrancrijck/
gemu(n)t zijnde Dit gesciede anno xiiii[c] xxxvi februarii/
septima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt