SAL7730, Act: R°353.1 (343 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°353.1  
Act
Date: 1437-04-23

Transcription

2020-09-17 by Yves Sergeant
Tvonnisse tusschen h(ere)n symoene vand(er) bruggen diemen heet mette(n)/
ghelde prieste(r) die geleidt is tot den goeden mychiels adelen in deen sijde/
en(de) henricke vand(er) brugghen diemen heet mette(n) gelde die geleidt is/
tot de(n) goeden jans kijnensoen des jonghen die docht(er) heeft des vors(creven)/
mychiels adelen in dande(re) Alse van dien dat de vors(creven) h(er) symoen/
mette(n) gelde uut macht vanden vors(creven) beleyde yesch en(de) meyndde te hebbe(n)/
sine geheel tocht inde goede die de(n) vors(creven) janne kijne(n)soen va(n) wege(n)/
sijns wijfs in deylinghe gevallen wae(re)n bi vele redenen die hi daer/
toe dede segghen en(de) daer op de voirs(creven) vande(r) brugghe(n) v(er)antwerde/
en(de) dede segghe(n) dat hem de vors(creven) aensprake gheen ontstade doen en soude/
gemerct dat een wettige deylinge vande(n) vors(creven) goeden geschiet wae(re) daer/
toe de voirs(creven) mychiel adelen sijn consent gedrage(n) hadde gelijc hi dat/
met scepen(en) brieve(n) van loeven boet te thoenen die daer ald(aer) gelesen/
wae(re)n daer in men dat also bevant (et)c(etera) Es dat alsulken aensp(ra)ke/
als de vors(creven) h(er) symoen mette(n) gelde gedaen hadde de(n) vors(creven) henricke(n)/
vand(er) brugghe(n) en(de) sinen beleyde gheen ontstade doen en sal cora(m)/
kersmake(re) roelofs smacht borchove(n) cap(elle)[ma(n)] ov(er)wynghe iunior/
smet des dijsdaighs xxii dage in ap(ri)lle
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt