SAL7730, Act: R°366.3 (356 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°366.3  
Act
Date: 1437-05-04

Transcription

2020-11-16 by Yves Sergeant
Van gielijs goetelen/
Tvonnisse tusschen den selve(n) gielijse goetelen in deen zijde ende/
henricke(n) mychiels die geleidt is tot de(n) haeflike(n) goede(n) jan ruttens/
va(n) turnhout van alrehande haven die wile(n) was en(de) toebehoerde/
de(n) vors(creven) janne ruttens en(de) die de vors(creven) gielijs jegen wille(m)me rutte(n)s/
gecocht en(de) gecrege(n) hadde uut macht van scepenen brieve(n) va(n) antw(er)pen/
die de vors(creven) willem ruttens op de have des vors(creven) jans ruttens en(de)/
op tgetonst van eenre hoeven sprekende heeft Es dat want de/
scepene(n) van loeven gehoert hadden dat de vors(creven) gielijs scepene/
brieve van antwerpen hadde die ander wae(re)n dan des vors(creven)/
henrics beleydt dat sij de p(ar)tijen van dien brieve(n) sette(n) voe(r)/
amman en(de) scepene(n) van antw(er)pen recht ald(aer) te nemen en(de)/
te gheven Op also eest dat de p(ar)tijen van geluften deen den ande(re)n/
aen te spreke(n) hebbe(n) dat si dat doen mogen metten rechte cor(am)/
kersmake(re) smacht borchove(n) cap(elle)[man] ov(er)wynghe iunio(r)e smet/
maii q(ua)rta
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt