SAL7730, Act: V°223.3 (215 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°223.3  
Act
Date: 1437-01-09

Transcription

2018-11-01 by Yves Sergeant
It(em) want gheert zannen die docht(er) heeft mathijs van doerne(n)/
van zichne biden rade vand(er) stat van loeven comen is op doende/
dat waer wae(r) dat h(er) goert deken der kerken va(n) hilwe(re)nbeke/
na de(n) rechte d(er) stat va(n) loeve(n) come(n) en(de) geleidt is tot de(n) goede(n)/
des vors(creven) mathijs sijns neven daer voe(r) hi besorght soude zijn/
dat de vors(creven) h(er) goert uut ingheve(n) des vors(creven) mathijs de(n) vors(creven)/
gheerde en(de) sine(n) wive ontgoeden soude moghen Daerom eest/
dat de raet vand(er) stat voirs(creven) ov(er)drage(n) es datme(n) hiertoe/
niet doen en sal noch late(n) geschiene ten sij datmen dat yerst/
en(de) te vore(n) de sake bracht sal hebbe(n) biden rade voirs(creven) om hen d(aer)/
op raet te hebbe(n) Cora(m) o(mn)i consilio anno xxxvi des/
goensd(aighs) ix daghe in januario
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt