SAL7730, Act: V°227.5 (221 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°227.5  
Act
Date: 1437-01-12

Transcription

2018-11-26 by Yves Sergeant
Van pete(re)n boedeken/
It(em) want de voirs(creven) peter inden rechte gep(rese)nteert heeft gheerde/
zeghers dat hi hem sijn ghelt wed(er) woude gheven hi woude/
hem hem de goede laten of dat hi de goede ten hoeghste(n) brochte/
en(de) datme(n) tgelt d(aer) af name hi woude g(er)ne goeden of woude hem/
gheert noch sijn ghelt geve(n) hi woude hem goeden So eest/
dat tvonnisse d(er) scepen(en) van loeve(n) gewijst heeft dat de vors(creven)/
peter boedeke(n) gestaen sal met alsulker p(rese)ntacien als hi gep(rese)nteert/
heeft Cor(am) kersmake(re) roelofs smacht borch(oven) cap(elle)[ma(n)] ov(er)wynghe/
iuniore smet januarii xii anno xxxvii/
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt