SAL7730, Akte: V°243.2 (236 van 429)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°243.2  
Act
Datum: 1437-01-26

Transcriptie

2019-01-08 door Yves Sergeant
Van joffr(ouwe) beatrijs van doerne/
Item van alsulken stote als geweest is tusschen joffr(ouwe) beat(rij)sen/
van doerne weduwe vastrards wilen van bloemenborne port(er)sse/
d(er) stat van loeven in deen side en(de) de goede liede des dorps van/
sente pet(er)s vissenake in dande(re) Rue(re)nde vand(er) betalinge(n) vander/
beden ons gened(ichs) he(re)n (et)c(etera) in desen paymente elker p(ar)tijen reden en(de)/
bescheyt aenghehoert en(de) tgheen des bid(er) gemeynd(er) stat van/
dese(n) paymente vand(er) vors(creven) beden in hae(re)n beweynde ov(er)draghen/
en(de) geslote(n) was Heeft de stat va(n) loeve(n) in hae(re)n volle(n) rade wed(er)/
get(er)mineert in p(rese)ncien van p(ar)tijen vors(creven) dat de vors(creven) joffr(ouwe)/
beatrijs want sij te vessenake(n) vors(creven) gesete(n) es dat si van alle/
hae(re)n goede(n) inde(n) vors(creven) payme(n)te mede ghelde(n) en(de) betale(n) sal Altoes/
behoudelic dien oft si e(n)nige goede hadde tot ande(re)n plaetsen/
liggende die voermaels verloest wae(re)n ald(aer) te rechte en(de) te/
schote en(de) te lote te bliven dat hae(r) die goede aen hae(re)n/
aengedeelte van haerre beden afcortinghe doen selen En(de) oft/
de vors(creven) goede liede en(de) bese bedesetters va(n) vessenake(n) voirs(creven)/
hie(re)n boven e(n)nige(n) cost gedaen hebbe(n) dat de vors(creven) joffr(ouwe) beatrijs/
hie daer af onbelast bliven sal Act(um) in pleno consilio/
januarii xxvi anno xxxvii[o]
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-02-03 door xavier delacourt