SAL7730, Act: V°245.2-R°246.1 (238 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°245.2-R°246.1  
Act
Date: 1437-01-29

Transcription

2021-02-14 by Yves Sergeant
It(em) want de vors(creven) gielijs vanden assche de(n) vors(creven) janne/
vand(er) merke(n) sculdech is and(er)halfhondert gulden peters/
d(er) mu(n)ten van loeven vanden slaghe h(er)toge philips h(er)toge/
van bourg(oign)[en] en(de) van brab(ant) oft de werde d(aer) af de welke
//
de vors(creven) gielijs de(n) vors(creven) janne betale(n) sal ten t(er)mine(n) hier na bescr(even) te wete(n)/
xv gul(den) peters d(aer) af ts(en)t jans misse bap(tis)[ten] naest comende [ of sond(er) begrijp bynne(n)? xiiii nachte(n)] en(de) xv guld(en) peters d(aer) na/
ts(en)t jans misse bap(tis)[te(n)] d(aer) naest volgende En(de) so voertaen van jae(re) te jae(re) ts(en)t/
jans misse bap(tis)t[e(n)] d(aer) naest volgen(de) xv peters voirs(creven) tot aen d(er)re tijt/
dat de vors(creven) schout volcomelic en(de) al betaelt sal zijn So is claerlic/
tussche(n) hen gevorwerdt en(de) ond(er)sproke(n) So wanneer de vors(creven) jan vand(er)/
so(m)men ghelts voirgh(eruert) te same(n) met alle de(n) cost die hi int vervolghe(n) d(er) selver/
gedaen sal hebbe(n) betaelt en(de) v(er)nueght sal zijn datmen dan duutgeven/
of contulit voirsc(reven) vanden goeden voir gespecificeert te nyeute doen sal/
ter goed(er) meyni(n)ge(n) en(de) sond(er) argelist eisdem
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt