SAL7730, Act: V°256.2-R°257.1 (250 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°256.2-R°257.1  
Act
Date: 1437-02-06

Transcription

2019-03-05 by Yves Sergeant
van janne calaber/
Uut dien dat jan vanden vae(re)nberghe ene(n) langen tijt voir den/
raide vander stat van loven(en) groet vervolgh gedaen heeft tegen janne/
calaber om alsulken gedinge als de selve jan calaber voir den officiael/
van ludick tegen den voirs(creven) janne vande(n) vae(re)nberge gehadt heeft van/
ene(n) stuck beemts gelegen inde p(ro)chie van langdorp onder den do(r)enberch/
tusscen de goede jonck(er) anthonijs van rotselair ende de lake Dair de voirs(creven)/
jan vande(n) vae(re)nberge als te verstaen gegeve(n) heeft dat hij vande(n) voirs(creven)/
ja(n)ne calaber tonrechte te ludic gedaeght en(de) gevoert worde gemerct/
dat gheen vande(n) drie poente(n) en wae(r) Dair om datme(n) te ludic dage(n)/
mach nae dat de voirs(creven) jan calaber gheen testamen(n)t en hadde alsoe/
de voirs(creven) jan vande(n) vae(re)nberge uutgaf den voirs(creven) janne v calaber/
de co(n)trarie openbairlic proevende en(de) bibrengende gelijc dat blijct inde/
p(ro)cesse vande(n) gedinge te ludic gehanteert dair in dat de(n) voirs(creven) ja(n)ne/
calaber de voirs(creven) goede met eenre sente(n)cien diffinitijf bij den officiael/
van ludic aengewijst sijn Soe eest dat de raet vand(er) stat die/
noode sach en(de) genomen(n) soude hebben dat de voirs(creven) jan vande(n) vae(re)nb(er)ge/
hier om te mael verderflic geworden soude hebben also dat wael/
gescapen was nae dien dat de voirs(creven) jan calaber sine(n) cost die hij/
h(ier) om gedaen hadde vervolght soude hebben nae der sentencien/
voirs(creven) den selve(n) ja(n)ne calaber also verre onderwijst ende gebede(n)
//
heeft dat hij den voirs(creven) janne vande(n) vae(re)nberge den voirs(creven) cost quijt/
woude schelden gelijc hij dat guetlic gedaen heeft Bij also dat/
de voirs(creven) jan vande(n) vae(re)nberge hem voirtane vande(n) voirs(creven) goeden/
ongemoeit woude late(n) ende hem in sine(n) gewijsden vo(n)nisse voirscr(even)/
peyslic liet berusten sonder mette(n) appeele te colen gedaen voirt te/
vae(re)n dwelc der voirs(creven) jan van vae(re)nberge den raede vand(er) stat also/
oec toeseide en(de) geloofde te doen Ende kende openbairlic dat hij/
hem gheens rechts tot den voirs(creven) goede(n) meer en vermate gelijc/
tvoirs(creven) vo(n)nisse begreep en(de) inhielt cor(am) d(i)c(t)o ludo(vi)[co] pynnoc (et) henr(ico)/
wante burgim(a)g(ist)ris nych(olao) kersmak(ere) walt(er)o cap(elle)[ma(n)] (et) joh(ann)e de ov(er)wy(n)ge/
iunio(r)e scab(inis) (et) (cum) pl(ur)ibus aliis de consilio febr(uarii) vi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt