SAL7730, Act: V°287.2-R°288.1 (283 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°287.2-R°288.1  
Act
Date: 1437-03-04

Transcription

2019-10-11 by Yves Sergeant
Cond sij allen liede(n) dat bertelmeeus moeyen van/
leefdale es come(n) in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) va(n) loeven/
en(de) heeft genome(n) en(de) bekendt dat hi genome(n) heeft vanden/
p(ri)oer en(de) convente des godshuys van gruenendael de goede/
hier na bescreve(n) inde p(ro)chie van leefdale en(de) daer omtrent/
gelegen toebehoe(re)nde den godshuyse voirs(creven) Inden yersten [inden wynt(er)aert] sesse/
dachmael lants gelege(n) boven deyxcken metten eynde over/
den bredenwech neve(n) dlant jans van duysborch It(em) een/
boend(er) lants gelege(n) op brede vroyenberch velt tussche(n) de/
goede jans van e(r)enboudeghem en(de) de goede va(n) hafflighem/
It(em) and(er)half dachmael lants of d(aer) omtrent gelege(n) ald(aer)
//
neve(n) de goede des godshuys vande(n) p(er)ke It(em) noch and(er)half dach(mael)/
lants gelege(n) opt selve velt neven de goede des vors(creven) godshuys/
vande(n) p(er)rick It(em) een half boend(er) lants gelege(n) opte(n) vossenpoel opt/
leefdale velt En(de) dese goede voirs(creven) sal de voirs(creven) wyn laten met/
rogghe besayt op vier getideghe voren Ite(m) inden zomer aert yerst/
vijf vierdel lants gelege(n) neve(n) de goede des vors(creven) godshuys vanden/
p(er)rick It(em) drie vierdel lants gelege(n) inde delle oec neve(n) des vors(creven) godshuys/
goede vande(n) p(er)rick En(de) dese goede sal de vors(creven) wyn laten besayt met evene(n)/
op twee voren It(em) inden brakenaert yerst drie dach(mael) lants/
gelege(n) inde molsdelle welke goede de voirs(creven) wyn sal laten/
eens o(m)megedaen Te houden te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van half/
merte naest comende ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lanc deen na/
dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende elx jaers daer en bynnen/
om vier en(de) een half mudde rogs goede en(de) payabel d(er) maten [van loeve(n)]/
alle jae(re) hier en bynne(n) tsent andries misse apostels te betale(n)/
en(de) tot loeven sond(er) cost des vors(creven) godshuys te leve(re)n en(de) telke(n)/
t(er)mijn alse v(er)volghde schout It(em) sal de voirs(creven) wyn wel de voirs(creven)/
goede laten ten eynde vande(n) vors(creven) t(er)mijn gelijc vo(r)e v(er)claert steet/
en(de) die [de selve goede] wel en(de) lof wynnen en(de) werven gelijc sine(n) reengenote(n) [bove(n) en(de) ben(eden)] en(de)/
bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn eenwerf wel en(de) cusbaerlic ov(er)mesten/
Welke vorw(er)den punte(n) en(de) condicie(n) boven bescreve(n) heeft geloeft/
de voirs(creven) bartelmeeus den voirs(creven) godshuyse va(n) gruenendael wel/
en(de) loflic volcomelic te houden en(de) te voldoen in alle der voege(n) forme(n)/
en(de) manie(re)n gelijc voirscr(even) steet en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout/
roelofs borchove(n) m(ar)tii iiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt