SAL7730, Act: V°306.1 (297 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°306.1  
Act
Date: 1437-03-25

Transcription

2019-12-22 by Yves Sergeant
It(em) want stoet en(de) geschille op verstaen sijn tusschen janne keyenoghe/
inde proefstrate en(de) woute(re)n vanden eynde die na den rechte d(er) stat van/
loeven comen en(de) geleidt zijn tot de(n) goeden jans van maerbeke in/
deen side en(de) janne tavernyer dieme(n) heet coelman die wyn es/
des voirs(creven) jans van maerbeke ter sart in dande(re) Alse dat de/
voirs(creven) jan tavernyer de voirs(creven) goede meswonne(n) soude hebben/
So sijn de vors(creven) p(ar)tijen des comen voe(r) scepen(en) van loeven en(de)/
hebbe(n) hen vanden voirs(creven) stote en(de) van allen ande(re)n sake(n) die/
deen den ande(re)n eysschende mach zijn gekeert en(de) gesubmitteert in/
segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten de vors(creven) jan keyenoge/
en(de) waut(er) vande(n) eynde in mathijse keye henricke vand(er) lynden en(de)/
henricke coelman [lodewijcke vand(er) eect] En(de) de vors(creven) jan tavernyer in arnde de cup(er)e/
waute(re)n de ridde(re) ende wille(m)me de scepe(re)/
Op also dat de voirs(creven) segge(re)n tyerst alle bescheyt aengehoert/
hae(r)n segghe(n) segghe(n) en(de) uutspreke(n) selen tusschen dit en(de) xiiii/
nacht na [en(de)] beloken(en) paesschen naest comende op dat si des/
eens en(de) van accoerde werden En(de) op dat si des niet eens noch/
van accoerde gew(er)de(n) en consten So sele(n) de vors(creven) sesse segge(re)n/
eendrechtichlic neme(n) en(de) kyese ene(n) ov(er)man gesete(n) inde p(ro)chie/
van ned(er)yssche die sijn segge(n) vande(n) stote vors(creven) uutspreken sal/
bynnen xiiii nachten d(aer) na sond(er) myddel volgende Gelovende/
beyde de p(ar)tien voirscr(even) vast en(de) gestedich te houden en(de) te voldoen/
alle tgheen des de voirs(creven) segghe(re)n oft de voirs(creven) ov(er)man vanden/
stote voirs(creven) segghe(n) uutene(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n selen sond(er) argelist/
ov(er)wynghe smet m(ar)cii xxv/
[Dits xiiii nacht verlengt vanden dage van heden roelofs smet aprilis xv des maend(aeghs)]/
ADDENDUM /
Walt(erus) de/
fine solvit/
sup(er)portavit?/
nob(is) ii stuv(er)s/
q(ui)s eor(um) dedit/
nescio
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt