SAL7730, Act: V°63.4,V°66.1 (54 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°63.4,V°66.1  
Act
Date: 1436-08-23

Transcription

2020-10-07 by Yves Sergeant
Van henricke van woutswinkel/
It(em) het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) sente peters ma(n)ne van/
loeven inde banck ald(aer) gheert van woutswinkel va(n) meerhout/
sente peters man va(n) loeve(n) en(de) henric van woutswinkel sijn sone/
die noch in sinen brode sijnde dien hi mids dien te v(er)antw(er)den/
heeft in deen side en(de) henric vand(er) haghe(n) [va(n) vorst] in dande(re) Daer/
de vors(creven) henric vand(er) haghen een aensprake dede tot de(n)/
voirs(creven) henricke(n) van woutswinkel seggende met vele redenen/
die hi daer cleedde dat hi wettech brued(er) wae(re) jans vand(er)/
hage(n) Dwelc hi boet te thoene(n) en(de) dat de vors(creven) henric/
van woutswinkel de(n) vors(creven) janne vand(er) hage(n) sine(n) brued(er) se(re)/
en(de) swaerlic gequetst en(de) gewondt hadde in ene(n) twiste/
en(de) gevechte dat te vorst geschiet wae(re) Daer af hi
//
ten eynde meynde dat de vors(creven) henric van woutswinkel sesse/
weken uut gehoude(n) soude zijn (et)c(etera) met vele meer redene(n) woerde(n) ende/
alligacien die de vors(creven) henric vand(er) hage(n) inde(n) recht ald(aer) deden segge(n) en(de)/
allige(re)n Op dwelc de vors(creven) gheert van woutswinkel en(de) henrick sijn/
sone hen v(er)antwerde(n) seggende dat alsulke(n) aensprake als de vors(creven) jan [henric]/
vand(er) hage(n) tot de(n) vors(creven) henricke(n) van woutswinkel gedaen hadde dat/
die de(n) selve(n) henricke(n) van woutswinkel gheen ontstade doen en sal En(de)/
dat biden redenen hier na bescreve(n) en(de) sund(er)linge want hi niet en hadde/
geboden te thoene(n) also hi recht hadde dat henric van woutswinkel de(n)/
vors(creven) janne vand(er) haghen [sine(n) brued(er)] gequetst hadde en(de) hi en souds oec niet conne(n)/
gethoene(n) na dien dat een ander tfayt geheellic en(de) aen hem gedragen/
hadde Oec soudeme(n) te w(er)heyt vijnde(n) also de vors(creven) henr(ic) va(n) woutswinkel/
dede segge(n) dat hi int vors(creven) gevecht int beghinsel niet dan int bescheet/
en ghinc met vele meer ande(re)n redene(n) die de vorsc(reven) henr(ic) van woutswin/
kel noch in sijn v(er)antw(er)den dede segghen en(de) bilegghen Also dat na/
aensprake en(de) na v(er)antw(er)den de meye(r) van loeven(e) maende de scep/
sente peters ma(n)ne va(n) loeve(n) die wijsde(n) voe(r) een vonnisse want/
de vors(creven) henric vand(er) haghen niet en boet te thoenen dat de/
voirs(creven) henric van woutswinkel tfayt gedaen hadde en(de) de selve henric/
va(n) woutswinkel tfayt ontkendde dat de voir alsulke(n) aensprake/
als de vors(creven) henric vand(er) hagen tot de(n) vors(creven) henricke(n) va(n) woutswinkel/
gedaen hadde dat die den selve(n) henricke(n) va(n) woutswinkel/
nochtertijt gheen ontstade doen en sal Cor(am) kersmake(re) roelofs/
smacht borchove(n) judocus absoloens homi(ni)bus feodalib(us) [s(an)c(t)i petri lovan(iensis)]/
anno m[mo] cccc[mo] xxxvi xxiii dage in augusto
ContributorsWalter Winnelinckx , Greet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-01 by xavier delacourt