SAL7731, Act: R°2.1 (1 of 430)
Search Act
previous | next
Act R°2.1  
Act
Date: 1437-07-13

Transcription

2016-04-30 by Dirk Symons
Daer de vors(creven) henric box een aensprake dede tot de(n) sestengedeelte va(n)/
alle(n) den goeden des selfs wile(n) henrics de ke(m)me(re) mids sine(n) beleyde vors(creven)/
en(de) dat sund(er)linge bi eenre redene(n) want de kijnde(re) des vors(creven) wilen henrics/
de ke(m)me(re) voe(r)maels hae(re) goede gedeylt hadde(n) daer de vors(creven) jan godevarts/
bi was en(de) geloefde uut macht van sijnre voirs(creven) goedinge(n) dat hi elke(n)/
vanden kijnde(re)n sijn gedeelte laten soude dwelc hi boet te thoenen end(e)/
mette(n) minsten met alrehande meer thoe(n)nisse die hi daer toe beleyde/
beyde vander haven en(de) onberuerlike(n) goeden Op dwelc de vors(creven)/
willem kemme(re) hem verantw(er)de seggende ond(er) den ande(re)n dat hem de en(de)/
sine(n) beleyde de voirs(creven) aensprake nu(m)m(er)meer ontstade doen en soude en(de) dat/
sund(er)linge bi eenre redene(n) want al waert also geweest dat de vors(creven)/
jan godevarts de vors(creven) gelufte gedaen hadde dies men nu(m)m(er)meer gethoene(n)/
en soude co(n)nen so en soude nochta(n) de(n) vors(creven) wille(m)me dat aen sijn beleyt/
gheen onstade doen gemerct dat hi de vors(creven) jan sijnre goedinge(n)/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven niet afgegaen en wae(re) daer/
da(t) sculdich wae(re) te geschreve met vele meer ande(re)n thoe(n)nisse en(de)/
red(enen) d(ie) de selve willem noch daer toe bileyde also dat/
beyde de p(ar)tijen tot hae(re)n thoe(n)nisse gewijst worde(n) ten daghe/
van thoe(n)nisse en thoende de vors(creven) henric box een noch egheen/
des hi hem v(er)meten hadde daer de vors(creven) willem alrehande/
thoe(n)nisse dede luttel int p(ri)ncipael dienende also dat de meye(r)/
va(n) loeven maende de scepen(en) van loeven die wijsden voe(r) een/
vonnisse dat alsulken aensprake als henrick box gedaen/
hadde den vors(creven) wille(m)me kemme(re) noch sinen beleyde gheen/
ontstade doen en sal Cora(m) pynnoc lombart absoloen boys/
voshem julii xiii anno xxxvii/
ContributorsAgata Dierick
Moderated byAgata Dierick
Last update: 2016-04-30 by Agata Dierick