SAL7732, Act: R°80.3 (93 of 537)
Search Act
previous | next
Act R°80.3  
Act
Date: 1438-08-23

Transcription

2023-11-05 by Marijke Gevaert
It(em) de rentm(eeste)r van sente claren te bruessel in deen side en(de)/
jan vand(er) balct in dande(re) hebbe(n) dach genomen deen jege(n) de(n)/
ande(re)n van heden in xiiii nachte(n) te mistide om alsdan int recht/
te comen gelijc sij op hede(n) gedae(n) soude(n) hebbe(n) (etc) cor(am) calstr(en) borch(oven) key(en)[o(g)e]/
(et) vynckenbosch des sat(er)daeghs xxiii daghe in aug(usto)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt