SAL7732, Act: R°83.1 (94 of 537)
Search Act
previous | next
Act R°83.1  
Act
Date: 1438-08-26

Transcription

2023-11-05 by Marijke Gevaert
Van wille(m)me van meerbeke/
Tvonnisse tusschen wille(m)me van meerbeke alse wettich man en(de) mombour/
kath(er)inen weduwe coels wilen vanden steenwege in deen side/
en(de) pauwelse vanden speelhove die na de(n) recht d(er) stat va(n) loeve(n)/
come(n) en(de) geleydt is tot den goeden jans wile(n) vanden steenweghe/
vad(er) des voirs(creven) wile(n) coels in dande(re) alse vande(n) goeden hier/
na bescr(even) Ierst van ene(n) huyse en(de) hove met zijnre toebehoirte(n) houde(n)de/
x dach(mael) oft d(aer) omtrent gelege(n) inde p(ro)chie van erpse in deyngst(ra)te/
tussche(n) de goede h(er)mans vanden assche wissele(r) d(er) stat va(n) bruessele/
en(de) hughe(n) schats Ite(m) [va(n)] i boend(er) eeusels gelege(n) ald(aer) tussche(n) daneels/
heyle(n) en(de) de(n) quadensteenwech It(em) van iii dach(mael) eeusels gelege(n) ald(aer) tussche(n) de goede robeerts walrave(n) en(de) jan bogarts It(em) va(n) ene(n) eeusele/
gehete(n) de(n) berch gelege(n) in deynghst[ra]te tussche(n) de selve st(ra)te en(de) wout(er)/
coebs Es dat de scepen(en) va(n) loeve(n) bij mae(n)nisse(n) smeyers va(n) loeve(n)/
de p(ar)tijen trec sette(n) inde(n) hof d(aer) de vors(creven) goede hoire(n) recht ald(aer)/
te neme(n) en(de) te gheve(n) cor(am) calstr(en) borch(oven) keyen[o(g)e] hug(ar)den langrode/
vynckenbosch aug(usti) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt