SAL7732, Act: R°85.5 (97 of 537)
Search Act
previous | next
Act R°85.5  
Act
Date: 1438--

Transcription

2023-11-05 by Marijke Gevaert
Desen brief sal alhier/
Met desen beleyde staphans voerscr(even) en salmen niet werke(n)/
ten sij bi wete(n) en(de) wille meester eymerijcs de campo doctours/
ind(er) godheyt h(ere)n henrics rumelants p(ri)oer des godshuys vanden/
throen en(de) dierics vanden elze secretar(is) d(er) stat va(n) loven/
Het es gevorw(er)t en(de) ond(er)sproken datme(n) uut den voirs(creven) beleide/
gheen goedinge doen en sal dan met weten wille en(de) consent/
meest(er) heymerix de campo doct(or) ind(er) godheit h(ere)n henr(icx) rumela(n)ts/
p(ri)oers des godsh(uys) vande(n) throen en(de) dierix vande(n) elzen sec(retaris)/
d(er) stat van loven [oft d(aer) twee van hen op datt(er) e(n)nich aflivich worde] mer men sal wout(ere)n hem mette(n) voirs(creven) beleide/
late(n) behelpe(n) om de goede te bedingen en(de) te verantwerden sond(er)/
argelist
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt