SAL7732, Act: V°76.6 (85 of 537)
Search Act
previous | next
Act V°76.6  
Act
Date: 1438-08-19

Transcription

2023-11-05 by Marijke Gevaert
Ite(m) de vors(creven) mychiel heeft geloeft de(n) vors(creven) wille(m)me dat hi de/
vors(creven) i(½) ame wijns erflex pachts die claes de k(er)smake(re) heeft aen en(de)/
op de goede vors(creven) en(de) aen en(de) op huys en(de) hof met zijnre [toe]behoirte(n) des/
selfs willems gelege(n) inde veweydest(ra)te neve(n) de goede jannes wile(n)/
vullinc aenden selve(n) clase lossen en(de) [af]quijte(n) sal va(n) k(er)smisse naist/
comende ov(er) vier jae(r) d(aer) naist volgende en(de) also des vors(creven) willems goede/
vande(n) pacht voirscr(even) lossen ter goed(er) mey(n)ingen en(de) sond(er) argelist cor(am) eisde(m)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2023-10-31 by Nick Van den Broeck